SAP Proje Süreci


SAP Business One Proje Gerçekleştirme Sürecimiz


Project Preparation Business Blueprint Project Realization Final Preparation Go-Live And Support
Proje Planı Detaylı süreç analizi ve ihtiyaç belirleme Kavramsal tasarıma göre sistemi kurgulama Destek Planını Oluşturma Canlı ortamı gözetleme ve destek verme
Proje Başlangıç Toplantısı Veri transfer gereksinimlerini belirleme Veri transferini gerçekleştirme Son kullanıcıları ve sistem yöneticisini eğitme Tüm açık kalmış konuları kapatma
Donanım Değerlendirmesi Kavramsal tasarım belgesini hazırlama İş süreçlerini test etme Canlıya geçiş ve temel iş süreçlerini yürütme Destek planını hayata geçirme
Yazılım kurulumu Varsa kapsam değişikliklerini belirleme ve uygun aksiyon alma Son kullanıcı eğitimi hazırlama Aşama Kontrol Noktası Proje Kapanış Toplantısı
Aşama Kontrol Noktası Aşama Kontrol Noktası Canlıya geçişi planlama   Aşama Kontrol Noktası
    Varsa yetki ve sorumluluk değişikliklerini yönetme    
    Aşama Kontrol Noktası  
2016 © A2 Bilişim ve Danışmanlık Ltd.